Zorgbelang Fryslân

Zorgbelang Fryslân is de vereniging van gehandicaptenorganisaties, patiëntenverenigingen en ouderenbonden. Deze belangenorganisatie zet zich in voor de belangen van alle inwoners van Fryslân. Daarbij gaat het onder meer om de mensen die in het ziekenhuis komen, naar de huisarts gaan, een zorgverzekering afsluiten, cliënt van de jeugdzorg zijn, thuiszorg krijgen, in een woonvorm voor gehandicapten wonen of andere vormen van zorg ontvangen. In Fryslân zijn dat dagelijks tienduizenden mensen.

Volledig in de cloud

In het voorjaar van 2015 is Zorgbelang Fryslân verhuisd van Leeuwarden naar haar nieuwe onderkomen te Heerenveen. Naast deze fysieke verhuizing heeft er op dat moment ook een digitale verhuizing plaatsgevonden. Deze digitale verhuizing ging van een extreem prijzige terminal services oplossing naar een zeer voordelige cloud oplossing op basis van Office 365. Daarnaast heeft Wiersma ICT ook het interne netwerk geregeld en is er een dekkend draadloos netwerk binnen het pand te Heerenveen gerealiseerd.

Veel thuiswerken

Aangezien Zorgbelang Fryslân ongeveer 40 parttimers in dienst heeft die ook nog eens veel thuiswerken is flexibiliteit een must. Door deze cloud oplossing kan, waar ook ter wereld, ingelogd worden op de digitale werkomgeving van Zorgbelang Fryslân. Het maakt hierbij niet uit dat men met een desktop, laptop, tablet of zelfs smartphone werkt!

Meer cases